Ne Aramaktasınız ?

Sık karşılaşılan İnşaat sorunlarına yanıtlar ve çözümler bulun. Bir cevap bulamazsanız, bizimle iletişime geçin ve size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Lütfen 0266 239 22 77 numaralı telefondan ofisimizi arayın veya sorunuzla bize e-posta gönderin.

En popüler Sık Sorulan Sorular

Konut Alımlarında Tapu Prosedürü Nasıl İşliyor?

İnşaat proje aşamasında topraktan satış gerçekleştirdiğinden dolayı konut alımlarında satış vaadi sözleşmesi ile müşteriye güvence sağlıyor. Tapu teslimatı ise sırası ile projenin bir kısmı tamamlandığında kat irtifakı anahtar tesliminde kat mülkiyeti şeklindedir.

Riskli alan nedir ?

Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı kapsar.

Kat İrtifaklı Tapu Nedir? Kat İrtifakı Tapusu Çıktığında Banka Kredisi Çekebilir miyim?

Yapılacak ya da yapılmakta olan binaların üzerinde kat irtifakı kurulur. Kat irtifakı olan bir bina tapuya kayıtlı demektir. Ruhsat alımı sırasında herhangi bir sıkıntı yaşanmayan bu tapu türlerinde her hak sahibinin kendi yeri bellidir. Kat irtifakı kat mülkiyetine geçişten bir önceki adım olarak da düşünülebilir. Burada hak sahipleri daha sonra tapu müdürlüğüne başvurarak kat mülkiyetli tapu sahibi olabilirler.

Projelerde Deprem Güvenliği Nasıldır?

Projelerimizin tümü deprem yönetmeliğine uygun tasarlanmıştır. Yönetmeliğin gerektirdiği tüm şartlar sağlanmıştır. Tüm blokların altında ayrı ayrı fore kazık ile iyileştirme ve radyo jenerel temel çalışmaları yapılmış olup hazırlanmıştır. Jeofizik çalışmalar yapılmış olup hazırlanan Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu Jeoloji Mühendisleri odasınca vize edilmiştir.

Yapacağınız binalarda yer seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz?

Zemin etüdlerinin çok iyi yapılması gerekiyor. En dikkat ettiğim husus bu konudur. Şehir merkezine yakın olması, güneş görür daireler olması, açık alanlara yakınlığı ve bulunduğu bölgede değer kazanabilecek arsaları tercih ediliyor.

Binanıza risk raporu aldırmak için neler yapmanız gerekiyor ?

Yapı maliklerinden en az 1 tanesinin tapu ve kimlik fotokopisi ile Bakanlık tarafından lisanslandırılmış olan kurumumuz Biva Mimarlık’ a başvurması gerekir. Biva Mimarlık riskli olduğu düşünülen binaya gidip ilgili incelemeleri yapma yetkisine ve performans analizi yapıp Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne dosyayı teslim etmeye yetkili bir firmadır.

İnşaat sahası içine girebilir miyiz?

İnşaat sahasına girmek tehlikelidir; eğer mutlaka girmek isterseniz, inşaat sahasına ilgili şantiyenin şantiye şefinden izin alarak şantiye görevlileri refakatinde, misafir bareti takarak girebilirsiniz.

Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri nedir?

Mesleki ve teknik yeterliğin sağlanması kapsamında iş deneyim belgeleri ve iş gücünü gösteren belgeler sunulur.

Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerinde iş deneyim belgesi nereden alınır?

Kat veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim belgesi, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında il özel idaresi tarafından düzenlenir.

Riskli yapıya şerh konulması satışa engel midir?

Yapının riskli olduğuna ilişkin raporun bakanlıkça onaylanması ile birlikte, tüm dairelerin tapu kayıtlarına ”Riskli Yapı” şerhi konulmaktadır. Söz konusu şerh, satış işlemine ve diğer tapu işlemlerine engel değildir. Fakat, bu şerhin mevcut olması dairenin satış değerini düşüreceği gibi binada kentsel dönüşüm ve yıkım sürecinin başladığı anlamına gelir.

Cevabınızı Bulamadınız mı? Bize Soru Sorunuz